بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان اندیمشک در سال 1389 تأسیس شده است. هم‌اکنون 14 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

ذبح وتوضیح گوشت قربانی به نیت سلامتی امام زمان (عج) درروزنیمه شعبان بین نیازمندان منطقه کوی لوراندیمشک

ذبح وتوضیح گوشت قربانی به نیت سلامتی امام زمان (عج) درروزنیمه شعبان بین نیازمندان منطقه کوی لوراندیمشک
ذبح وتوضیح گوشت قربانی به نیت سلامتی امام زمان (عج) درروزنیمه شعبان بین نیازمندان منطقه کوی لوراندیمشک
آخرین ویرایش
در 1400/1/15 08:32

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
06142624141
اندیمشک – بلوار راه آهن – مصلای شهرستان اندیمشک
پیامک
30001366