بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان اندیمشک در سال 1389 تأسیس شده است. هم‌اکنون 14 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

پویش هرخانه یک جشن درروزنیمه شعبان وارسال تصاویربرای بنیادمهدویت اندیمشک جهت انتخاب واهدای جوایز به عکس های برتر

پویش هرخانه یک جشن درروزنیمه شعبان وارسال تصاویربرای بنیادمهدویت اندیمشک جهت انتخاب واهدای جوایز به عکس های برتر
پویش هرخانه یک جشن درروزنیمه شعبان وارسال تصاویربرای بنیادمهدویت اندیمشک جهت انتخاب واهدای جوایز به عکس های برتر
آخرین ویرایش
در 1400/1/15 08:25

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
06142624141
اندیمشک – بلوار راه آهن – مصلای شهرستان اندیمشک
پیامک
30001366